ORVOSI MŰHIBA – ÜGYVÉD

Dr. med. et  jur. Petrássy Miklós LL.M. ügyvéd, 
egészségügyi és biztosítási szakjogász, belgyógyász szakorvos

Dr. Petrássy Györgyi LL.M. ügyvéd,
ingatlanforgalmazási és közoktatási szakjogász

Dr. med. et jur. Petrássy Miklós orvosi diplomával és szakvizsgával rendelkező ügyvéd, aki kórházban orvosi tevékenységet hosszú éveken át folytatott. Elsődleges szakterületei az egészségügyi (orvosi) jog (kiemelten az orvosi műhiba ügyek), biztosítási és kártérítési jog, ingatlanjog. Betegek, orvosok, egészségügyi szolgáltatók képviseletét látja el eseti és tartós megbízás alapján polgári peres eljárásokban (orvosi műhibaper, kártérítési-, sérelemdíj iránti per), büntetőügyekben, orvosi műhibákhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban és minden olyan ügyben, melyben az egészségügyi szakértelem és orvosi tapasztalat sikerrel kamatoztatható (orvosi műhiba pereken túl személyi sérüléssel járó balesetekkel /közlekedési baleset, munkahelyi baleset/, foglalkozási megbetegedések kapcsolatban, egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi dolgozók, orvosok szerződéskötései stb.) A feltételezett orvosi műhiba miatti eljárás megindítása előtt lehetőség szerint orvos-szakmai szempontból is megítéli az ügyfél esetét, felméri az esélyeket. /Ennek okán „magán” orvosszakértő felkérése meghatározott esetekben nem szükséges, költsége nem merül fel./

„Az orvosi műhiba ügyek kimenetele – így előzetes megítélése is – jórészt orvosi szakkérdés.  Az előzetes orvos-szakmai vizsgálat nélkül megindított műhibaper jelentős (anyagi) kockázatot hordoz. „Magán” orvosszakértő felkérése véleményezésre viszont komoly költséggel jár. A tanácsért hozzám fordulók ügyeit orvos-szakmai szempontból is értékelem, s csak abban az esetben vállalom el a mű hibaperes képviseletet, amennyiben a perbeli sikerre orvosi és jogi szempontból egyaránt jó esélyt látok.”

Dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos

Amiért érdemes felkeresni az ügyvédi irodánkat, ha orvosi műhibát feltételez:

  • mert az orvosi műhiba ügyek kimenetele alapvetően a kifogásolt ellátás orvos-szakmai megítélésétől függ, így az orvoslás területén is jártas ügyvéd-szakorvos szerepvállalása alapvető jelentőséggel bírhat, azaz az orvosi/szakorvosi képzettség és klinikusi tapasztalat szerteágazóan kamatoztatható az ügyfél érdekében,
  • az orvos-ügyvéd klinikusi tapasztalata révén nem „csupán” elméleti, hanem gyakorlati orvosi/szakorvosi tudással is bír;
  • a klinikusi tapasztalat révén az orvos-ügyvéd ismeri a kórházak és más egészségügyi ellátók belső működését,
  • mert az ügyvéd/szakorvos felméri (fel tudja mérni) előzetesen a műhibaperes esélyeket, amennyiben szükséges konzultál az orvosi műhiba által érintett szakkérdésnek megfelelő szakorvos kollégákkal,
  • mert az előzetes értékelés alapján felmerülő jogi képviselet igény és megállapodás esetén sikerdíjas, azaz csak akkor kell fizetni, ha az ügyfél hozzájut a kártérítéshez/sérelemdíjhoz,
  • mert minden esetben megkíséreljük a peren kívüli megegyezést, már a felszólító levél orvos-szakmailag és jogilag alátámasztott, mely a megegyezés sikeréhez általában elengedhetetlen,
  • mert amennyiben peres eljárás szükséges, a szakorvos/ügyvéd orvos-szakmailag egyenrangú, felkészült vitapartnere a perbe vezetett szakértőnek,
  • mert az orvosi műhiba perek számos egyedi sajátossággal bírnak, így a szakszerű perképviselet nagyfokú specializációt igényel, különösen a 2018. január 1. napján hatályba lépett új polgári perrendtartásra szigorú szabályaira is tekintettel,
  • mert a megnyerhető sérelemdíj mértéke az ítélkezési gyakorlat alapján kalkulálható, melyre nézve megalapozott javaslat csak műhibaperes tapasztalat alapján adható,
  • mert az ügyvéd/szakorvos orvos-szakmailag is kellően felméri és bizonyítja a bíróság előtt az orvosi műhiba okozta egészségkárosodás, fogyatékosság mibenlétét, a várható kilátásokat, a jövőbeni kórlefolyást, a kezelési lehetőségeket, mely körülmények jelentősen befolyásolják a megnyerhető kártérítés/sérelemdíj összegét.

A műhibaperes képviselet leggyakrabban sikerdíjas kontrukcióban történik. Sikerdíjas ügyvédi megbízás elvállalása azonban csak meghatározott feltételek megléte esetén lehetséges. (E kérdésben való döntést értelemszerűen meg kell előznie a kifogásolt egészségügyi ellátás orvos-szakmai és jogi értékelésének, az orvosi műhiba per esélyei felmérésének.) Orvosi műhiba ügyeket az ország egész területén vállalunk, beleértve az ügyvédi iroda székhelyén Budapesten, továbbá valamennyi megyében és a megyeszékhelyeken – Győr, Tatabánya, Székesfehérvár, Veszprém, Szombathely, Pécs, Zalaegerszeg, Kaposvár, Kecskemét, Eger, Salgótarján, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Szekszárd, Szolnok, Miskolc bíróságai előtt (Konzultáció a „kapcsolat” menüpont szerinti helyszíneken.)

A honlapom nem csupán bemutatkozásra, hanem tájékozódásra is szolgál. Tájékoztatni szándékozom az érdeklődőket elsődlegesen arról, hogy egy orvosi műhibaper megnyeréséhez (ill. peren kívüli egyezség sikeréhez) milyen (rögös) út vezet. Egy sikeres orvosi műhiba ügy révén nyert sérelemdíj / kártérítés a beteg ill. a hozzátartozók életét jelentősen megkönnyítheti, azonban nem szabad elhallgatni a kockázatokat sem. A honlapomon általános tájékoztatókat olvashat az orvosi műhiba ügyekkel kapcsolatban, a konkrét orvosi műhiba esetek értékelése személyes konzultáció keretében, az orvosi és egyéb egészségügyi iratok áttanulményozása alapján lehetséges.

 

Dr. Petrássy Györgyi LL.M. ügyvéd, ingatlanforgalmazási és közoktatási szakjogász, közigazgatási szakember, aki magániskolák (nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények) működési engedélyezése és törvényességi ellenőrzési eljárásainak hatósági-, jogi ügyintézésében sok éves közigazgatási tapasztalattal rendelkezik. Kiemelt szakterülete a közoktatás mellett az ingatlanjog és a közigazgatási ügyek, s természetesen az egészségügyi jog (orvosi műhibák) területén is közreműködik az iroda munkájában.

A honlap tartalma, szerkezete az Ügyvédi Iroda szellemi alkotása – jogi védelem alatt áll. A honlap tartalmának felhasználása és többszörözése csak az Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Petrássy Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.