Munkadíj – sikerdíj – orvosi műhiba

Az ügyvédi munkadíj általánosságban lehet:

  • fix díjazású (általában mikor előre jól kalkulálható a feladat terjedelme, a szükséges időráfordítás – pl. ingatlan adásvétellel kapcsolatos ügyvédi megbízás);
  • óradíjas (általában mikor előre nem határozható meg a tevékenység időigényessége – pl. tanácsadás, egyes perfajtáknál a jogi képviselet, állandó megbízások);
  • sikerdíjas / jutalék rendszerű (mikor az ügyvédi munkadíj és annak mértéke az eredménytől függ, pl. peres képviselet során az ügyfél javára megnyert összeg /pl. kártérítés, sérelemdíj/ meghatározott százaléka a munkadíj);
  • fentiek kombinációja.

Az orvosi műhiba perek esetén gyakori a sikerdíjas megállapodás, ill. a részben sikerdíjas megállapodás. Kizárólagosan sikerdíjas megbízás esetén az ügyvédet munkadíj csak akkor illeti meg, ha a munkája eredményre vezet, a munkadíj előre meghatározott összeg, gyakrabban a megnyert kártérítés / sérelemdíj bizonyos %-a .

A sikerdíjas ügyvállalás függ:

Azon orvosi műhiba ügyeket vállalom el, melyek esetén meggyőződésem szerint a per sikerére jó esély mutatkozik. Ellenkező esetben nem vállalom el semmilyen konstrukcióban. (Kivételes esetben az ügyfél előzetes, részletes tájékoztatását követően kifejezett kérésre speciális szempontok  figyelembe vételével.)

A sikerdíjas ügyvállaláshoz (de más díjazás kikötésekor is), ill. az esetleges megbízás feltételeinek meghatározásához szükséges az adott orvosi műhiba ügy részletes megismerése, orvos-szakmai és jogi értékelése. Ennek okán előzetesen – pl. telefonon – értelemszerűen nem lehet nyilatkozni arról, hogy sikerdíjért vállalható-e az adott ügy.

Amennyiben orvosi műhiba történt, és kártérítés / sérelemdíj iránti igénnyel kíván fellépni (peren kívüli egyezség révén, ill. végső soron peres úton), keresse fel irodánkat. A lehetséges ügyvédi megbízás konkrét feltételeire személyes konzultáció keretében tudok javaslatot tenni.

 

dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos