Orvosi műhiba – feljelentés

Sokszor kapok telefont azt tudakolva (vagy kérdezik meg személyesen), hogy feljelentsem-e az orvost a rendőrségen a történtek miatt. Legtöbbször e kérdés akkor merül fel, ha súlyos a sérelem, főként ha egy hozzátartozó váratlan halála következett be.

A feljelentés “jogilag” büntetőfeljelentést jelent, azaz ezáltal büntetőeljárás megindításának kezdeményezésére kerül sor. A büntetőeljárás az orvos, vagy egészségügyi szakdolgozó ellen irányul, melyben az ő személyes büntetőjogi felelősségüket vizsgálják. (Anyagi kompenzáció /kártérítés, sérelemdíj/) az egészségügyi szolgáltató (kórház stb.) elleni polgári perben igényelhető.)

A feljelentés mérlegelésekor figyelembe kell venni, hogy annak kimenetele jelentős mértékben befolyásolhatja az esetleges polgári per sikerét. A büntetőeljárás és a polgári per bizonyítási szabályai ugyan jelentős különbséget mutatnak, azonban a büntetőeljárásban született orvosszakértői vélemény felhasználható a polgári perben is. Ez azonban mindkét irányban érvényesülhet. A nyomozás során beszerzett, az orvost elmarasztaló szakvélemény esetén jelentősen javulhat a polgári per sikerének az esélye, ellenkező esetben azonban minimálisra is csökkenhet a kártérítéshez, sérelemdíjhoz való hozzájutás lehetősége. A büntetőeljárásban született szakvéleményt ugyanis nem csupán a sértett, hanem – az orvos számára kedvező helyzetben – az egészségügyi szolgáltató (kórház stb.) is becsatolhatja védekezésül a polgári peres eljárásban.

Mivel az igazságügyi orvosszakértők a büntetőeljárásban jelentősen ill. gyakrabban kedveznek a kollégájuknak, azért az orvosi műhiba büntetőügy kimenetele gyakrabban kedvezőtlen a sértett számára, mely megpecsételheti a polgári ügy sorsát is. Előzőek okán általánosságban az mondható el, hogy pusztán jogi megfontolások figyelembe vétele alapján büntetőfeljelentést tenni nem célszerű. Persze ha a sérelem súlyos (pl. a hozzátartozó meghal, vagy súlyos egészségkárosodás következett be), s a beteg vagy a hozzátartozók jogos felháborodásból fakadóan az orvos büntetőjogi személyes felelősségre vonását is kívánják, én nem beszélek le senkit a feljelentésről. (Persze csak ha tényleg valószínűsíthető az orvosi műhiba.)

Megfontolandó tanács lehet a kivárás. Azaz az orvosi mulasztás miatt elsőként és elsődlegesen polgári per kezdeményezése, melynek során született elmarasztaló szakvélemény birtokában még mindig lehet később büntetőfeljelentés (is) tenni. Persze csak akkor, ha 1-2 év elteltével a sértett indulatai még mindig olyan hevesek, hogy az orvost a vádlottal padján szeretné látni.

Amennyiben orvosi műhibát feltételez, és feljelentésen gondolkodik, forduljon irodánkhoz. Elhamarkodott döntés helyett ismerje meg teljes körűen a pro és kontra érveket, az előnyöket és a hátrányokat.

dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos, egészségügyi szakjogász