Jogi tanácsadás orvosi műhiba ügyekben

AZ INGYENES/ONLINE JOGI TANÁCSADÁS ÁTMENETILEG SZÜNETEL. KÉREM NE KÜLDJENEK JOGI TANÁCSADÁST KÉRŐ E-MAILEKET, AZOKAT OLVASATLANUL TÖRLÖM. TANÁCSADÁS SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ KERETÉBEN, EGYEZTETETT IDŐPONTBAN ÉS FELTÉTELEKKEL TÖRTÉNHET. ÉRDEKLŐDJÖN TELEFONON !

Az ügyvállalás menetéről, jogi tanácsadásról orvosi műhiba ügyekben ITT olvashat.

dr. med. et jur. Petrássy Miklós LL.M. ügyvéd, szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász

Szeretné megtudni, hogy az egészségügyi ellátás során történt-e orvosi műhiba ?  

  • orvosi műhiba specialista ügyvéd tanácsára van szüksége ?
  • nincs ideje/és vagy pénze igazságügyi ovosszakértőt felkeresni ?
  • az egészségügyi ellátás komplex orvos-szakmai és jogi értékelését szeretné egyszerre ?
  • nem tudja, hogyan fogjon hozzá igénye érvényesítéséhez ?
  • nem szeretne olyan személyes ügyvédi konzultációért fizetni, melynek a vége a „nem vállalom” ?

Használja ki az online/ingyenes jogi tanácsadás lehetőségét !  

Írja le az egészségügyi ellátással kapcsolatban tapasztaltakat és a véleményét lehetőség szerint minél részletesebben. Kérem semmiképpen ne írjon le személyes adatokat (pl. név, születési adatok, lakcím, TAJ szám stb.) !

Dr. Petrássy Miklós ügyvéd/szakorvos orvosi és jogi szempontból értékeli az olvasottakat. Amennyiben a leírtak alapján arra a következtetésre jut, hogy alappal merült fel az orvosi műhiba lehetősége, erről tájékoztatja a megkeresőt. Részletes jogi és orvosi vizsgálata a történteknek ez esetben személyes konzultáció során történik az orvosi-egészségügyi  dokumentáció megismerése révén.

Ez esetben a személyes konzultáció során:

  • A rendelkezésre bocsájtott orvosi-egészségügyi dokumentáció birtokában elvégezhető a részletesebb orvosi és jogi értékelés. Ha ennek alapján a feltételezett orvosi műhiba miatti jogi képviselet felvállalható (azaz jó esély mutatkozik a műhibaper megnyerésére), (igény esetén sikerdíjas) ügyvédi megbízás feltételeinek az egyeztetésére kerül sor. Ügyvédi megbízás esetén az előzetes tanácsadás, orvosi-jogi értékelése a kifogásolt egészségügyi ellátásnak ingyenes.
  • Amennyiben a rendelkezésre álló információk, iratok alapján nem alakítható ki kellő megalapozottságú jogi, orvosi vélemény a feltételezett orvosi mulasztással kapcsolatban (pl. a rendelkezésre álló orvosi, egészségügyi dokumentáció nem elégséges az elemzéshez, s ki kell kérni a teljes orvosi, egészségügyi dokumentációt /ide tartoznak pl. lázlap, kórlap, orvosi dekurzus, ápolási dokumentáció/), abban az esetben a további teendők egyeztetése történik.
  • Ha a személyes konzultáció során dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos arra a következtetésre jut, hogy a jogi képviseletet nem vállalja (az orvosi műhibaper megnyerésének esélye kicsi, vagy egyéb okból a műhibaper megindítása nem célszerű az adott helyzetben), erről tájékoztatást ad. Hangsúlyozandó, egy kedvezőtlen vélemény is hasznos tanács lehet, hiszen ez esetben elkerülhető egy hosszadalmas és költséges pereskedés.
  • Ha dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos előző eset szerint nem vállalja a jogi képviseletet, de ennek ellenére az érintett részletes szóbeli és/vagy írásbeli orvos-szakmai és jogi véleményt kér, annak feltételei megállapodás tárgyát képezik.

Amennyiben a kifogásolt egészségügyi, orvosi ellátásnak már a levélben elküldött leírása alapján Dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos arra a következtetésre jut, hogy orvosi műhiba nem történt és/vagy orvosi műhibapert indítani valamely egyéb okból nem érdemes, arról tájékoztatja a levélírót. Ezen tanácsadás díjmentes. Amennyiben az érintett igényli a kedvezőtlen vélemény részletes szóbeli vagy írásos indokolását, annak feltételei megállapodás tárgyát képezik.

Egészségügyi/orvosi dokumentumok véleményezése csak előzetes egyeztetés alapján történhet, ezért egészségügyi iratokat egyeztetés nélkül ne küldjenek el. Ingyenes jogi tanácsadás keretében az egészségügyi dokumentumokat és egyéb adatokat Dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos részletesen értékeli, de a közölt véleményének részletes indokolására – annak időigényességére tekintettel – ingyenes tanácsadás körében nem vállalkozik.

Töltse ki és küldje el az űrlapot.  (Orvosi műhiba portál űrlapja), vagy küldjön üzenetet a petrassydr@t-online.hu e-mail címre hivatkozva az online tanácsadás lehetőségére.

Általános szerződési feltételek a Petrássy Ügyvédi Iroda által biztosított „ONLINE JOGI TANÁCSADÁS ORVOSI MŰHIBA ÜGYEKBEN” szolgáltatáshoz


1./ A szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Megbízó) az www.orvosimuhibaugyved.hu oldal online jogi tanácsadás aloldalán található űrlap kitöltésével és elküldésével vagy a petrassydr@t-online.hu címre küldött, az egészségügyi ellátás véleményezését kérő elektronikus levéllel a Petrássy Ügyvédi Irodát (továbbiakban: Megbízott)  felkéri az egészségügyi ellátás értékelésére. A felkérés elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent Megbízóra nézve.

2./ Megbízó vállalja, hogy a levelében az egészségügyi ellátással kapcsolatban nem közöl személyes adatokat (név, cím, születési adatok, lakhely, TAJ szám).

3./ Megbízó vállalja, hogy semmilyen egészségügyi vagy más iratot nem küld el (sem elektronikusan, sem postai úton) megbízottal való egyeztetés nélkül. Ha megbízotti egyetértés nélkül Megbízó mégis elküld iratokat, Megbízó tudomásul veszi, hogy az elküldött iratokkal kapcsolatban Megbízottal szemben semminemű igényt nem támaszthat, azok véleményezésére nem kerül sor. 

4./ Megbízott kizár mindennemű felelősséget, ha fentiek ellenére Megbízó mégis (kérés nélkül) orvosi, egészségügyi vagy más iratokat elküld, és az elküldött iratokra Megbízónak később szüksége lenne.

5./ A Megbízott kijelenti, Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott nem vállal semminemű felelősséget azért, hogy egy esetleges perben vagy más eljárásban az online jogi tanácsadás során adott megbízotti véleménynek, tanácsnak  megfelelő  eredmény (ítélet, döntés stb.) születne, hiszen nincs a felmerülő lehetséges eljárásokban ügydöntő helyzetben. Az igényérvényesítés sikerét számos, az online jogi tanácsadás során nem értékelhető körülmény befolyásolhatja (esetleges tanuk által előadottak, Megbízó által fel nem tárt adatok, az igazságügyi szakértő személye stb.).

6./ Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikusan elküldött esetleírás, vagy a személyes konzultáció során elhangzottak alapján Dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos nem javasolja az orvosi műhibaper indítását (pl. mert nem történt orvosi műhiba, vagy egyéb okból nem érdemes műhibapert indítani), erről tájékoztatja az ügyfelet, mely tanácsadás ingyenes. Díjmentesen azonban Megbízó nem várhatja, hogy ezen álláspontot, tanácsot Dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos részletesen megindokolja, azaz részletes írásbeli, vagy szóbeli állásfoglalás, szakvélemény készüljön. Erre irányuló igényre a díjmentesség nem terjed ki. Hangsúlyozandó, egy kedvezőtlen vélemény is hasznos tanács lehet, hiszen ez esetben elkerülhető egy hosszadalmas és költséges pereskedés.