Hepatitis C – kártérítés

Dr. med. et jur. Petrássy Miklós LL.M. ügyvéd, belgyógyász szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász

Az ország bármely részéről várjuk leendő ügyfeleinket, a földrajzi távolságból adódóan többlet ügyvédi költség nem merül fel !

A kártalanítási igény megalapozottsága alapvetően a lehetséges fertőzőforrások valószínűségének orvos-szakmai megítélésétől függ. A perben elérhető kártalanítási összeg maximalizálásához a beteg állapotának és a betegség várható jövőbeni alakulásának helyes orvos-szakmai értékelése és annak perbeli érvényesítése szükséges.

Amennyiben

 • igazoltan hepatitis C fertőzött;
 • transzfúziót (vérátömlesztést) vagy más vérkészítményt kapott 1992. július előtt;
 • a vérkészítmény alkalmazása zárójelentésen vagy más egészségügyi dokumentáción szerepel;
 • a hepatitis C fertőzöttségéről kevesebb mint 1 éven belül szerzett tudomást;
 • szeretne sok milliós kártalanítást a Magyar Államtól;

keresse meg dr. med. et jur. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos, egészségügyi szakjogász ügyvédi irodáját ! Igény esetén a jogi képviselet sikerdíjért.

A siker és a megnyerhető kártalanítás maximalizálása érdekében az ügyvéd, szakorvos, egészségügyi szakjogász

 • felméri előzetesen a perbeli esélyeket;
 • mérlegeli a vérkészítmény, mint fertőző forrás lehetőségét és perbeli bizonyíthatóságát (nem csupán vérátömlesztés, hanem egyéb vérkészítmény is lehet fertőző forrás !);
 • felméri a HCV okozta egészségkárosodás mibenlétét, a várható kilátásokat, a jövőbeni kórlefolyást, a kezelési lehetőségeket és azok eredményességét;
 • felméri az un. extrahepatikus manifesztációk (HCV májon kívüli megnyílvánulásai) lehetőségét, hiszen ezen kapcsolódó kísérőbetegségek megléte jelentősen növelheti a kártalanítási összeget;
 • előzőek és a bírói gyakorlat figyelembe vételével kalkulálja a nem vagyoni hátrányok miatt megnyerhető maximális kártalanítást;
 • a vagyoni kártalanítás valamennyi lehetséges jogcímén (pl. keresetveszteség, költségek /gyógyszerek, diéta költsége stb./ a lehető maximális összegű igényt előterjeszti;
 • a perben az igazságügyi orvosszakértővel orvos-szakmai kérdésekben is hozzáértő, kompetens vitapartner.

A hepatitis C fertőzés miatti kártalanítási (kártérítési) perekben – mint a legtöbb egészségügyi jogi tárgyú ügyben – az orvosi/szakorvosi képzettség és klinikusi tapasztalat szerteágazóan kamatoztatható az ügyfél érdekében.

Tekintse meg a televíziós riportot a hepatitis C fertőzés miatti kártalanításról /Kártérítés hepatitis fertőzötteknek. Hírtv./

Olvassa el az újságcikket a hepatitis C fertőzés miatti kártalanításról /Százak fertőződtek meg transzfúzió során. mno)

REKORDÖSSZEGŰ KÁRTALANÍTÁS: A bíróság 18,3 millió forint egyösszegű kártalanítás (nem vagyoni kártalanítás+lejárt járadékok) + késedelmi kamatok, továbbá a jövőben 411.000,- Ft/hó járadék megfizetésére kötelezte az alperes Magyar Államot. (A perben a fentebb utal extrahepatikus manifesztációk igazolásának volt kiemelkedő szerepe.)

FONTOS ! A korábbi egészségügyi törvény hatályba lépése előtt történt feltehető fertőzés esetén nincs lehetőség kártalanításra (kártérítésre), annak jogszabályi alapja nincs. Az un. nem vagyoni kártérítés (kártalanítás) intézményének a korábbi Polgári Törvénykönyvbe való beépítése előtti fertőzés esetén pedig a megnyerhető kártalanítás összege rendszerint jelentősen kisebb, csak a vagyoni károk kompenzációja igényelhető.

A fertőző májgyulladást okozó vírusok egyikét, a HCV-t (hepatitis C vírust) 1989-ben fedezte fel az orvostudomány.  A kötelező szűrést megelőzően (1992 előtt) műtét, vagy más ok miatt kapott vérátömlesztés során jelentős számban hepatitis c vírus fertőzés következett be. Mivel a betegség sokáig tünetmentes vagy nem specifikus tünetekkel jár, a diagnosztizálásra sokszor csak rutin laboratóriumi vizsgálat során kerül sor, vagy ha már a betegség szövődményei jelentkeznek.

A krónikus C hepatitises betegek közül kevesen tudják, hogy a vérkészítmények felhasználásával összefüggésben keletkezett károkkal kapcsolatban a Magyar Állam kártalanításra köteles. A kártalanítási kötelezettség éppen azokra az esetekre terjed ki, mikor a vérkészítményt a szakmai szabályok betartása mellett használták fel. Ilyen esetek azok is, mikor a hepatitis c vírus szűrését megelőzően történt a fertőzés, hiszen akkor a fertőzés – a vírus ismeretének hiányában – az orvosoknak értelemszerűen nem felróható.

A hepatitis c vírus szűrését megelőzően hatályban volt egészségügyi törvényből (melyet e perekben rendszerint alkalmazni kell) a kialakult és egységes bírói gyakorlat szerint levezethető az Állam kártalanítási kötelezettsége.

Az Állammal szemben azonban rendszerint csak peres úton lehet kikényszeríteni az elfogadható és méltányos összegű kártalanítást.

A Magyar Állam minden esetben vitatja, hogy a beteg vérkészítménnyel fertőződött, vitatja az összegszerűséget is, ill. gyakran elévülési kifogással él. Bár a követelésel főszabály szerint öt év alatt elévülnek, az elévülés részletszabályai (elévülés nyugvása) azonban számos esetben lehetősvé teszik, hogy a betegek kártalanítási igényüket sikerrel érvényesíthessék. Hangsúlyozandó azonban, a diagnózis felállítását minél hamarabb történik az igényérvényesítés, annál nagyobb az esély arra, hogy az ellenérdekű fél (alperes) elévülési kifogásának a bíróság ne adjon helyt. Alperes Magyar Állam minden esetben megkísérli bebizonyítani, hogy a vérátömlesztés donorjai (azaz akik a véradók voltak az adott beteg esetén) nem lehetnek a fertőzés forrásai (a donorok 1992. júliusa utáni szűrésének eredményeinek beszereztetése révén). Fontos hangsúlyozni, hogy a tünetmentes, sőt a kezelés eredményeképpen vírusmentes betegek is számíthatnak kártalaanításra (kártérítésre).