OKTATÁSI JOG – MAGÁNISKOLÁK

Magániskolákkal kapcsolatos jogi-, oktatási jogi feladatok

Magániskolák alapításával és működésük engedélyezésével kapcsolatos /igény szerint teljes körű/ ügyintézés, bonyolítás. Magániskolák nyilvántartásba vételéhez, ill. a működési engedély kiadásához szükséges okiratok elkészítése (alapító okirat, pedagógiai program, egyéb intézményi alapdokumentumok, fenntartói okiratok, székhely és telephely ingatlanokkal kapcsolatos valamint egyéb /iskolaorvos, védőnő, gyakorlati oktatási hely stb./ szerződések, munkajogi iratok, stb.), képviselet a közigazgatási eljárásban.

Már működő magániskolák/fenntartók képviselete tartós és eseti megbízás alapján, pl. törvényességi ellenőrzési -, működési engedély kiegészítésére/módosítására irányuló eljárások során. A működés során felmerülő ügyvédi, és oktatási jogi szakfeladatok teljes körű elvégzése.

Szülők, nagykorú tanulók képviselete jogszerűtlen intézményi döntések ellen, intézményi mulasztások esetén indítandó eljárások valamint a fegyelmi eljárások során (eljárást megindító /törvényességi, felülbírálati/ kérelemre induló eljárások).

A megbízások teljesítése során az ügyvéd iroda részéről közreműködik:

oktatási jogász, aki magániskolák (nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények) működési engedélyezése és törvényességi ellenőrzési eljárásainak hatósági –jogi ügyintézésében sok éves közigazgatási tapasztalattal rendelkezik;

oktatási szakértő (az adott intézménytípusnak, ellátandó feladatoknak megfelelő köznevelési szakértő) is.

OKTATÁSI JOGI PORTÁL – www.iskolajogasz.hu