SZAKTERÜLETEK

Orvosi műhiba ügyekben (kártérítés iránti polgári per, peren kívüli eljárások /hatósági-, etikai stb./) jogi képviselet ellátása felkéréstől függően felperesi vagy alperesi oldalon.

Egészségügyi szolgáltatók tartós/eseti képviselete. Egészségügyi szolgáltatók tartós képviselete működésüket érintő valamennyi jogterületre kiterjedően, ill. eseti megbízás alapján orvosiműhiba perekben. Egészségügyi szolgáltatók alapításával és működésük megkezdésével kapcsolatban teljeskörű jogi ügyintézés (cégalapítás, munkajogi-, közreműködői és egyéb szerződések megszerkesztése, engedélyek beszerzése, egészségügyi tevékenységekhez kapcsolódó okiratok (formanyomtatványok, beleegyezési nyilatkozatok szövegezése stb.)

Polgári jog (kártérítés / sérelemdíj) (orvosiműhiba ügyeken túl) – főként személyi sérüléssel, megbetegedéssel járó ügyekben (foglalkozási megbetegedés, közlekedési baleset, munkabaleset miatti kárigények érvényesítése).

Büntetőügyekben: Orvos ellen foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indult büntetőeljárásban védelem (gyanúsított, vádlott védelme), ill. tanú képviselete. Minden olyan bűncselekmény, hol az orvosi szaktudásnak is jelentősége van (testi sértés, sértetti egészségkárosodás stb.)

Szakorvosi/ügyvédi vélemény adása.

Biztosítási jog: Elsődlegesen az egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó szakmai felelősségbiztosítás, de ezen túl biztosítási szakjogászi ismeretek felhasználásával egyéb biztosítási jogi területek – életbiztosítás, betegbiztosítás, vagyonbiztosítás, casco biztosítás, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, jogvédelmi biztosítás esetén képviselet stb.

Ingatlanjog: (adásvételi és egyéb szerződések, társasház alapítás, ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések, telekalakítás stb. – szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, földhivatali és egyéb ügyintézés) – bonyolítás ingatlanforgalmi szakjogász, szükség esetén építészmérnök (magasépítész és településtervező) közreműködésével.

Oktatási jog: Magániskolák alapításával és működésük engedélyezésével kapcsolatos ügyintézés, már működő magániskolák/fenntartók képviselete tartós és eseti megbízás alapján. Magániskolák nyilvántartásba vételéhez, ill. a működési engedély kiadásához szükséges okiratok elkészítése, képviselet a közigazgatási eljárásban. Közoktatási szakjogász (Dr. Petrássy Györgyi LL.M. ügyvéd által képviselve)   és oktatási szakértők közreműködésével.