KAPCSOLAT

Petrássy Ügyvédi Iroda: 1062 Budapest, Bajza u. 23. mfsz.1.
(kaputelefon a kertkapu mellett – lépcsőházbejárat épület oldalán jobbra – irodaajtó a félemeleten)

Mobil:     +36 30/348-8292
Tel./fax: +36 1/322-9776

E-mail: petrassydr@t-online.hu

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés és időpont-egyeztetés alapján.

Orvosi műhiba ügyek vállalása az ország egész területén.

Az orvosi műhiba ügyek kimenetele – így előzetes megítélése is – jórészt orvosi szakkérdés.  Az előzetes orvos-szakmai vizsgálat nélkül megindított műhiba per jelentős (anyagi) kockázatot hordoz. „Magán” orvosszakértő felkérése véleményezésre viszont komoly költséggel jár.

A tanácsért hozzám fordulók ügyeit orvos-szakmai szempontból is értékelem, s csak abban az esetben vállalom fel a műhibaperes képviseletet, amennyiben a perbeli sikerre orvosi- és jogi szempontból egyaránt jó esélyt látok.

Az esetek orvos-szakmai értékelése, az ügy orvosi-jogi megítélése jóval összetettebb feladat és nagyobb felkészültséget igényel annál, semmint e-mailen történő rövid esetleírás alapján vagy telefonos megbeszélés révén, az orvosi, egészségügyi iratok ismerete nélkül (!) felelősségteljesen elvégezhető legyen. Ennek okán orvosi műhiba ügyekben tanácsadás az egészségügyi iratok megismerését követően – személyes konzultáció során lehetséges.

Telefonos bejelentkezés esetén minden esetben kérek tájékoztatást arról, hogy milyen jellegű ügyről van szó, és kérem röviden a kifogásolt ellátás rövid ismertetését.

Amennyiben előzetes egyeztetés alapján (!) feltételezett orvosi műhiba esetén orvosi/egészségügyi iratokat juttatnak el hozzám, kérem azt az alábbiak szerint tegyék:

  • A rendelkezésre álló egészségügyi dokumentációt beszkennelve küldjék el a petrassydr@t-online.hu elektronikus levélcímre. Az iratokat pdf. fájlként, s ne oldalanként, hanem lehetőség szerint összefüggően egy fájlban, vagy nagyobb egységekben – pl. tartalmuk szerint értelemszerűen kapcsolódó részeket 1-1 fájlban (pl. zárójelentés oldalai egyben) – időrendi sorrendbe rendezve küldjék el. (Szükség esetén a pdf. fájlok szerkesztéséhez /pl. oldalak egyesítése/ a https://tools.pdf24.org/hu/edit-pdf oldalt javaslom.) Amennyiben a fájlméret nagy, használjanak óriásfájlküldőt, pl. www.mammutmail.com.
  • Amennyiben technikai, vagy bármely egyéb okból nem tudják fentiek szerinti módon ill. elektronikusan elküldeni az iratokat, kérem vegyék fel a kapcsolatot velem más lehetőség egyeztetése érdekében.
  • Postai úton csak előzetes írásbeli egyeztetés alapján fogadok iratokat, egyeztetés nélkül postai úton elküldött iratok megőrzését nem vállalom, azokat megsemmisítem ! Posta úton kizárólag csak fénymásolt olyan iratokat küldjenek el, melyek mindegyikéből legalább egy további példány rendelkezésükre áll.
  • Írják le – lehetőség szerint minél részletesebben – a történteket, a leírást elektronikusan küldjék el. A leírás ne az orvosi dokumentáció kivonatolását tartalmazza, hanem a saját szemszögből tapasztaltakat, észlelteket rögzítsék kitérve arra is, hogy az egészségügyi dolgozók mi közöltek, miről adtak tájékoztatást. Amennyiben konkrét orvosi mulasztás feltételeznek, írják le azt is, hogy mely orvosi tevékenységben látják az orvosi műhibát, azaz mit kifogásolnak az egészségügyi ellátásban.
  • Amennyiben ügyvédi megbízás nem jön létre, az elektronikusan elküldött iratokat törlöm, a papír alapú iratokat megsemmisítem.

Javaslom olvassák el a honlapomon szereplő, az orvosi műhiba ügyekre vonatkozó tájékoztatókat.

Dr. med. et jur. Petrássy Miklós ügyvéd, belgyógyász szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász

ORVOSI MŰHIBA PORTÁL »