ÜGYVÉDI MUNKADÍJ ROKKANTSÁGI ÜGYEKBEN

A leszázalékolási ügyek (rokkantsági ellátás/továbbfolyósítás iránti kérelem elutasítása, felülvizsgálat során történő elvétele) kimenetele – amennyiben az egészségkárosodás mértéke a vitás – elsődlegesen orvosi szakkérdés. Az orvos-szakmai értékelés szakmai szabályait a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet tartalmazza.

Rokkantsági/leszázalékolási ügyekben (megváltozott munkaképességő személyek ellátásai) az ügyvédi munkadíj az alábbiak szerinti:

Fix összegű alap-munkadíj peres/közig. eljárásbeli képviselet esetén: bruttó 95.000,- Ft.

További esetleges munkadíj-rész meghatározása egyedi megállapodás alapján (A per helyszíne /utazás/ és egyéb körülmények figyelembe vételével.)

Az alapdíj és a későbbi esetleges munkadíj-részek ügyfél általi vállalása esetén a jogi képviselet a jogerős bírósági ítéletig tart. Az alapdíj független attól, hogy a megbízás a jogerős közigazgatási határozatot követően (azaz csak a peres eljárásra szólóan), vagy már azt megelőzően történik (pl. már az I. fokú határozatot követően).

Az alapdíj az ügy orvos-szakmai értékelésének, és az ügyben beadvány (I. fokú határozat esetén fellebbezés, II. fokú /jogerős/ határozat esetén a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz keresetlevél) címzett keresetlevél megszerkesztésének az ellenértéke. Ezen beadványban (keresetlevél/fellebbezés) az eljáró ügyvéd-szakorvos a fenti rendeletben foglalt szakmai szabályokra, iránymutatásokra történő konkrét hivatkozásokkal – figyelemmel a beteg leleteire, állapotára – részletesen levezeti az általa helyesnek tartott százalékos mértékét az egészségkárosodásnak. Az ügyvéd-szakorvos – amennyiben ezen érték véleménye szerint nem érheti el a minimálisan szükséges 40 % össz-szervezeti egészségkárosodást – a jogi képviseletet el sem vállalja.

Természetesen lehetőség van jogi képviseletre irányuló megbízás nélkül ügyvédi/szakorvosi tanácsadásra is. Ez esetben hangsúlyozni kell azonban, hogy a leletek értékelése, a rendeletben foglaltakkal való összevetése időigényes feladat, így egy személyes konzultáció során rendelkezésre álló idő a kiértékelésre rendszerint nem kellően elégséges. Következésképpen személyes konzultáció során nyújtott ügyvédi/orvos-szakmai tanácsadás során csupán megközelítő vélemény adható. (A személyes konzultáció alkalmával a bizottsági szakvélemény(ek), közigazgatási szervek határozatai és a kórelőzményi egészségügyi dokumentáció áttekintése alapján egy elsődleges véleményt adunk a várható esélyekről.)

Az ügyvédi/szakorvosi tanácsadás ellenértéke bruttó 12.500,- Ft/megkezdett óra.

Az eljáró ügyvéd/szakorvos ügyfeleink képviseletében történő fellépése jelentősen növeli a siker esélyét, hiszen a minősítést végző bizottság ill. a perben kirendelt szakértő egészségügyi-orvosi kérdésekhez is értő szakorvos-ügyvéddel „áll szemben”.

Dr. Petrássy Miklós

med. et jur.

ügyvéd, szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász