Jogi támogatás orvosoknak

A Petrássy Ügyvédi Iroda nagyobb  részt a betegek/károsultak jogi képviseletét látja el (a perben felperesi oldalon). A felperesi képviselet mellett azonban jelentős számban orvosok, egészségügyi szolgáltatók is megkeresnek az ellenük indított (vagy kilátásban helyezett) polgári peres ügyben (alperes jogi képviselete), vagy büntetőeljárásban védő feladatokra való felkérés céljából.

Az orvosok, ill. az egészségügyi (kis)vállalkozások legtöbbjét felkészületlenül éri, ha vélt vagy valós okból kártérítés/sérelemdíj iránti igénnyel áll elő egy páciens (rosszabb esetben az elhunyt beteg hozzátartozója) vagy ha tanúként/gyanúsítottként kell megjelenni a rendőrségen.

A védekezést célszerűen nem a kártérítés iránti keresetlevél ill. a gyanúsítotti idézés kézhez vételekor kell kezdeni !

Egészségügyi vállalkozását „építse fel” a kezdetektől egészségügyi szakjogász, szakorvos-ügyvéd segítségével !

Már működő egészségügyi vállalkozásának kérje átvilágítását az „orvosi felelősség” szemszögéből, a felelősségminimalizálás érdekében !

Legyen óvatos, mindig időben kérjen ügyvédi segítséget ! Ha tanúként idézik, ha a beteg az egészségügyi dokumentációt kéri … („Tanúból lesz a legjobb gyanúsított”)

A felelősségbiztosítás kötelező is és hasznos is, de a biztosítási összeg limitált, s a kizáró és mentesülési okok esetén nincs biztosítói helytállás ! A biztosító természetesen nem véd a büntetőeljárás következményeitől !

Ha valóban történt hiba, próbálja meg egyezséggel lezárni az ügyet, kerülje el a peres eljárást.

Használja ki a folyamatos szakmai támogatás előnyeit állandó megbízás révén!

A kínált szolgáltatások a teljesség igénye nélkül:

  • a tervezett egészségügyi tevékenységnek megfelelő cégforma kiválasztása, cégalapítás;
  • a létesítő okirat megszerkesztése – figyelemmel az egyedi igényekre és a felelősségminimalizálásra; (egyéb okiratok elkészítése, képviselet a cégeljárásban)
  • jogi segítség, ügyintézés a működési engedélyezési eljárásban, ill. működési nyilvántartásba bejelentés során;
  • a legkedvezőbb szakmai felelősségbiztosítás kiválasztásában segítségnyújtás;
  • közreműködői és egyéb szerződések megszerkesztése;
  • betegtájékoztatók megszerkesztése;
  • jogi segítségnyújtás, szükség esetén (peres) képviselet kártérítés/sérelemdíj iránti igények („orvosi műhiba” ügyek) során;
  • képviselet orvosetikai eljárásban;
  • szakszerű védelem büntetőeljárás esetén.

Ügyellátás eseti megbízás, ill. igény esetén állandó megbízás keretében.

dr. med. et jur. Petrássy Miklós LL.M. ügyvéd, szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász