ORVOSI FELELŐSSÉG

(A régi Ptk. hatálya alatti ügyek esetén)

Az orvos (egészségügyi szolgáltató) polgári jogi felelősséggével kapcsolatosan tájékoztatás az almenüpontok alatt olvasható.

Az orvosi felelősség funkciói orvosi műhiba perekben »
Az orvosi felelősség elemei orvosi műhiba perekben »
Kár – nem vagyoni kár »

Az orvosi műhiba ügyekkel, orvosi műhiba perrel kapcsolatos tájékoztatás »
Perköltség, illeték, pertárgyérték, kedvezmények orvosi műhiba perben »