Jogi támogatás orvosoknak

Jogi biztonság orvosoknak, egészségügyi vállalkozásoknak

ügyvéd, szakorvos, egészségügyi szakjogász segítségével!

Az orvosok, ill. az egészségügyi (kis)vállalkozások legtöbbjét felkészületlenül éri, ha vélt vagy valós okból kártérítés/sérelemdíj iránti igénnyel áll elő egy páciens (rosszabb esetben az elhunyt beteg hozzátartozója) vagy ha tanúként/gyanúsítottként kell megjelenni a rendőrségen.

A védekezést célszerűen nem a kártérítés iránti keresetlevél ill. a gyanúsítotti idézés kézhez vételekor kell kezdeni !

Egészségügyi vállalkozását „építse fel” a kezdetektől egészségügyi szakjogász, szakorvos-ügyvéd segítségével !

Már működő egészségügyi vállalkozásának kérje átvilágítását az „orvosi felelősség” szemszögéből, a felelősségminimalizálás érdekében !

Legyen óvatos, mindig időben kérjen ügyvédi segítséget ! Ha tanúként idézik, ha a beteg az egészségügyi dokumentációt kéri … („Tanúból lesz a legjobb gyanúsított”)

A felelősségbiztosítás kötelező is és hasznos is, de a biztosítási összeg limitált, s a kizáró és mentesülési okok esetén nincs biztosítói helytállás ! A biztosító természetesen nem véd a büntetőeljárás következményeitől !

Ha valóban történt hiba, próbálja meg egyezséggel lezárni az ügyet, kerülje el a peres eljárást.

Használja ki a folyamatos szakmai támogatás előnyeit állandó megbízás révén!

A kínált szolgáltatások a teljesség igénye nélkül:

  • a tervezett egészségügyi tevékenységnek megfelelő cégforma kiválasztása, cégalapítás;
  • a létesítő okirat megszerkesztése – figyelemmel az egyedi igényekre és a felelősségminimalizálásra; (egyéb okiratok elkészítése, képviselet a cégeljárásban)
  • jogi segítség, ügyintézés a működési engedélyezési eljárásban, ill. működési nyilvántartásba bejelentés során;
  • a legkedvezőbb szakmai felelősségbiztosítás kiválasztásában segítségnyújtás;
  • közreműködői és egyéb szerződések megszerkesztése;
  • betegtájékoztatók megszerkesztése;
  • jogi segítségnyújtás, szükség esetén (peres) képviselet kártérítés/sérelemdíj iránti igények („orvosi műhiba” ügyek) során;
  • képviselet orvosetikai eljárásban;
  • szakszerű védelem büntetőeljárás esetén.

Ügyellátás eseti megbízás, ill. igény esetén állandó megbízás keretében.

dr. med. et jur. Petrássy Miklós ügyvéd,

szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász

06/30 348-8292, petrassydr@t-online.hu, 1062 Budapest, Bajza utca 23.

AKCIÓ : egészségügyi vállalkozások számára cégalapítás, cégmódosítás 30 % kedvezménnyel, kapcsolódóan ingyenes jogi tanácsadás orvosi felelősségre („orvosi műhibák”) vonatkozóan.